Tập đoàn An Phát Holdings

Tiến sĩ Pháp làm Chủ tịch Nhựa An Phát Xanh

Tiến sĩ Pháp làm Chủ tịch Nhựa An Phát Xanh


Tân chủ tịch HĐQT Nhựa An Phát Xanh Nguyễn Lê Thăng Long tốt nghiệp Tiến sĩ trường Ecole...

Nhựa An Phát Xanh va An Phát Holdings chi 365 tỷ đồng mua cổ phiếu NHH

Nhựa An Phát Xanh va An Phát Holdings chi 365 tỷ đồng mua cổ phiếu NHH


Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) và Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) đã hoàn tất mua vào tổng cộng...

Cổ phiếu tăng hơn 2 lần, công ty thành viên của An Phát Holdings nộp hồ sơ niêm yết HoSE

Cổ phiếu tăng hơn 2 lần, công ty thành viên của An Phát Holdings nộp hồ sơ niêm yết HoSE


Công ty nộp hồ sơ niêm yết 34,44 triệu cổ phiếu vào ngày 18/9.