Tài sản Tập đoàn Vingroup vượt 23 tỷ USD

Tài sản Tập đoàn Vingroup vượt 23 tỷ USD

Quy mô tài sản của Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đạt 23 tỷ USD, tương đương 528.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình chính hợp nhất soát xét cho 6 tháng đầu năm 2022 và được Tập đoàn Vingroup công bố, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong sáu tháng đầu năm 2022 đạt 31.613 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các dự án bất động sản đang trong quá trình xây dựng và sẽ được bàn giao nhiều trong nửa sau của năm nay.

Đối với các lĩnh vực còn lại đều ghi nhận sự hồi phục và tăng trưởng tốt như kinh doanh khách sạn và vui chơi giải trí tăng 80%, hay y tế và giáo dục tăng lần lượt 43,6% và 14% chủ yếu do các cơ sở đã hoạt động bình thường và khởi sắc so với cùng kỳ năm 2021.

Vingroup_no_bao_nhieu

Lợi nhuận trước thuế trong sáu tháng đầu năm 2022 của Vingroup đạt 3.487 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng.

Tính đến ngày 3/6/2022, tổng tài sản Vingroup đạt 528.958 tỷ đồng, tăng 23% so với 31/12/2021. Trong đó, hàng tồn kho tăng 61% lên 80.978 nghìn tỷ do tăng chỉ tiêu bất động sản để bán đang xây dựng liên quan đến dự án mới mở bán Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire.

Các sản phẩm ở dự án này dự kiến được giao từ quý 3 năm 2022 sẽ giúp Tập đoàn hoàn thành mục tiêu doanh thu đề ra ở mảng bất động sản.

Tổng nghĩa vụ phải trả tại ngày 30/6 của Vingroup đạt 396.914 tỷ đồng, bao gồm, tiền khách hàng và các đối tác trả trước để mua các sản phẩm, trong đó phần lớn là mua sản phẩm bất động sản, đạt 134.106 tỷ đồng. Đây chính là doanh thu trong tương lai của Vinhomes sẽ được ghi nhận trong các kỳ kế toán tiếp theo.

Các khoản phải trả ngắn hạn khác nhưng chưa đến hạn thanh toán như nợ nhà cung cấp, thuế và các khoản chi phí xây dựng trích trước. Đây là các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động thường xuyên của Tập đoàn và về cơ bản là được cân đối với các khoản phải thu (hơn 111.816 tỷ đồng)

Tổng nợ vay (bao gồm vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng, trái phiếu) của Vingroup là 166.588 tỷ đồng. So với còn số tổng tiền mặt và tương đương tiền đạt 42.209 tỷ đồng, giá trị nợ vay thuần (nợ vay sau khi trừ đi tiền và tương đương tiền) trên tổng tài sản chỉ là 0,24 lần.