tài sản FLC thế chấp tại OCB

FLC muốn “đòi” lại trụ sở 42 tầng tại Cầu Giấy từ ngân hàng OCB

FLC muốn “đòi” lại trụ sở 42 tầng tại Cầu Giấy từ ngân hàng OCB


Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC vừa thông qua nghị quyết cho phép FLC cùng với Công ty Cổ...