Tạ Kiều Hưng

NCB có thêm hai Phó Tổng Giám đốc mới

NCB có thêm hai Phó Tổng Giám đốc mới


Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc là ông...