Sunshine Crystal River

ĐHĐCĐ Sunshine Homes: Tập trung phát triển các dự án lớn tại Hà Nội và TP.HCM

ĐHĐCĐ Sunshine Homes: Tập trung phát triển các dự án lớn tại Hà Nội và TP.HCM


Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (MCK: SSH) đã tổ chức thành công Đại hội...