Sungroup xin làm trường đua ngựa 170 ha ở Phú Quốc

Sungroup xin làm trường đua ngựa 170 ha ở Phú Quốc

Sungroup sẽ xây dựng Trường đua ngựa nếu được tỉnh Kiên Giang chấp thuận.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan và Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thành viên thuộc Sungroup) về ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế - Trường đua ngựa và hồ Suối Lớn tại xã Dương Tơ; khu dân cư làng nghề và Trung tâm xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc.

Chủ tịch tỉnh Kiên Giang yêu cầu, việc lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phải đảm bảo phù hợp với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đảo Phú Quốc đã được phê duyệt và đảm bảo phù hợp với định hướng đang được lập; đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhất là đảm bảo an toàn, phạm vi bảo vệ công trình hồ, đập theo quy định.

UBND tỉnh Kiên Giang cơ bản thống nhất với các phương án quy hoạch đã báo cáo, yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến góp ý, giao đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, trong đó lưu ý một số vấn đề gồm khảo sát thực địa khu vực lập quy hoạch, đảm bảo an ninh quốc phòng, đánh giá hiện trạng sử dụng và chuyển đổi đất rừng (nếu có).

Các chỉ tiêu về cơ cấu sử dụng đất, tầng cao xây dựng… phải đảm bảo phù hợp với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với Quy hoạch phân khu trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế, trường đua ngựa và hồ Suối Lớn, UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu, định hướng khả năng nâng cấp, cấp nước lâu dài cho hồ Suối Lớn trong tương lai khi quy mô dân số và khách du lịch Phú Quốc tăng, đảm bảo an toàn khi vận hành; đảm bảo mục tiêu tầm quốc tế của Trung tâm huấn luyện, nghiên cứu phương án xây dựng Trung tâm đa chức năng, trong đó có một số bộ môn cấp quốc tế.

Đối với khu dân cư làng nghề và trung tâm xã Hàm Ninh, UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu quy hoạch phù hợp với tính chất làng nghề (theo phương án thiết kế của đơn vị tư vấn thì chủ yếu là nhà ở liền kề, biệt thực là chưa phù hợp), giữ lại chỉnh trang các khu dân cư sinh sống, đảm bảo định hướng quy hoạch thành phường; rà soát quy hoạch giao thông, vị trí các khu bến cảng, bến thủy nội địa, lưu ý phạm vi và đánh giá tác động đến khu bảo tồn biển; nghiên cứu, bổ sung các khu quảng trường biển, khu sinh hoạt cộng đồng để người dân tiếp cận.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, UBND TP. Phú Quốc và các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là công khai ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Được biết, theo quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phú Quốc dành 170 ha để xây dựng trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế và trường đua tại Đường Bảo, xã Dương Tơ (chưa công bố chủ đầu tư trong quy hoạch); 15.47 ha cho khu dân cư làng nghề và trung tâm xã Hàm Ninh (chủ đầu tư trong quy hoạch công bố là CTCP ĐK Phú Quốc).