Sun Legend Villa

Phá dỡ 24 biệt thự dự án Green Oasis Hòa Bình xây trái phép

Phá dỡ 24 biệt thự dự án Green Oasis Hòa Bình xây trái phép


Dự án ‘ma’ Green Oasis Hòa Bình nằm ở thôn Đồng Sầm, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn...