Sun Grand City Tây Hồ Residence

Cận cảnh 9 tòa tháp biểu tượng bên Hồ Tây

Cận cảnh 9 tòa tháp biểu tượng bên Hồ Tây


Một biểu tượng mới về kiến trúc ngay tại mặt bờ Hồ Tây đang được gấp rút hoàn thiện.