Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh kêu gọi đầu tư dự án khu dân gần 300 tỷ đồng

Hà Tĩnh kêu gọi đầu tư dự án khu dân gần 300 tỷ đồng


Dự án này có quy mô 2,7 ha, thuộc phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 275,654...