Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi nghìn tỷ

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi nghìn tỷ

HoSE và HNX đóng góp vào lợi nhuận sau thuế của VNX đạt 1.343 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu tài chính.

Trong báo cáo tài chính riêng năm 2021, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) không phát sinh bất cứ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Đơn vị này ghi nhận doanh thu tài chính 1.354 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế của hai công ty con trực thuộc là Sau khi cân đối với chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của VNX đạt 1.343 tỷ đồng.

so_giao_dich_chung_khoan_viet_nam

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, VNX đạt doanh thu 2.054 tỷ đồng nhờ hợp nhất kết quả của HoSE và HNX. Đáng chú ý, doanh thu đến từ dịch vụ giao dịch và niêm yết chứng khoán đóng góp 1.955 tỷ đồng. Phần còn lại thuộc về dịch vụ đấu thầu, đấu giá, hoạt động nghiệp vụ và quản lý thành viên.

Được biết, VNX có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn hợp nhất đến hết năm 2021 là 4.609 tỷ đồng.

VNX là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100%. Đây cũng là năm tài chính đầu tiên của VNX kể từ thời điểm thành lập vào năm ngoái.

Theo ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX, HNX và HoSE có nhiệm vụ tương đối độc lập, hỗ trợ và bổ sung cho nhau, tạo ra một thị trường chứng khoán toàn diện và tổng thể, từng bước tiếp cận tới chuẩn mực quốc tế.