SHS phát hành hơn 325 triệu cổ phiếu để tăng vốn

SHS phát hành hơn 325 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Vốn điều lệ của công ty chứng khoán SHS tăng gấp đôi lên 6.505 tỷ đồng sau khi tăng vốn thành công.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX:SHS).

Theo đó, Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sẽ phát hành 325,27 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được mua 1 cổ phiếu mới) với mức giá chào bán là 12.000 đồng/cp. Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần là hơn 3.903 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 60% số tiền này để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; 40% cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường.

chung_khoan_shs

Toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu còn dư mà cổ đông được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chào bán và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ 22/3.

Vốn điều lệ của Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sở hữu hiện nay gần 3.253 tỷ đồng. Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của công ty chứng khoán này sẽ tăng gấp đôi lên 6.505 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 23/3, cổ phiếu SHS có giá 43.100 đồng/cp. Như vậy, thị giá cổ phiếu SHS tăng 16% so với 2 tháng trước và gấp 2,14 lần sau một năm.