Shinhan Việt Nam báo lãi 3.161 tỷ đồng

Shinhan Việt Nam báo lãi 3.161 tỷ đồng

Kết thúc năm 2021, Ngân hàng Shinhan Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 3.161 tỷ đồng khi phần lớn mảng kinh doanh của ngân hàng đều tăng trưởng khả quan, vượt xa con số lãi của HSBC.

Theo báo cáo tài chính vừa được Ngân hàng TNHH Một Thành viên Shinhan (Shinhan Việt Nam) công bố, kết thúc năm tài chính 2021, ngân hàng này đạt lợi nhuận trước thuế 3.161 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 2.527 tỷ đồng, cao gấp đôi con số của HSBC Việt Nam, ngân hàng hiện có mức thu nhập nhân viên cao nhất hệ thống.

Cho vay khách hàng của Shinhan Việt Nam tăng trưởng mạnh 15,8% đạt 74.945 tỷ đồng, đưa thu nhập lãi thuần tăng gần 12% lên xấp xỉ 5.000 tỷ đồng. Lãi thuần từ các mảng dịch vụ, kinh doanh ngoại hối của ngân hàng cũng khởi sắc, tăng trưởng lần lượt 27,8% và 18,3%.

Shinhan_Viet_Nam_la_ngan_hang_gi

Trong các mảng duy nhất việc mua bán chứng khoán đầu tư là ghi nhận lỗ hơn 6,4 tỷ đồng trong khi năm trước lãi 258 tỷ đồng.

Shinhan Việt Nam cũng tăng chi phí trích lập dự phòng thêm hơn 76% từ 242 tỷ đồng lên 427 tỷ đồng, từ đó tác động làm giảm mức tăng trưởng của lợi nhuận.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Shinhan Việt Nam. (Nguồn: DB tổng hợp từ BCTC của ngân hàng).

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Shinhan Việt Nam đạt 149.022 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm trước. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng 5,3% đạt 110.644 tỷ đồng.