SHB chia cổ tức và chào bán cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cp

SHB chia cổ tức và chào bán cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cp

Ngân hàng do bầu Hiển làm Chủ tịch HĐQT sẽ chào bán hơn 533 triệu cổ phiếu SHB cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%, giá chào bán dự kiến là 12.500 đồng/cp.

HĐQT SHB (HoSE: SHB) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

Theo đó, SHB sẽ chào bán hơn 533 triệu cổ phiếu SHB cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua thêm 20 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến là 12.500 đồng/cp.

ngan_hang_shb

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 6.667 tỷ đồng. SHB sẽ sử dụng 6.257 tỷ để mở rộng quy mô cho vay doanh nghiệp và dùng 410 tỷ để cho vay cá nhân, dự kiến giải ngân từ quý IV/2022 đến quý II/2023.

SHB cũng sẽ tiến hành phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 15%. Nguồn vốn được sử dụng để thực hiện là từ nguồn lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ năm 2021.

Bên cạnh đó, SHB tiếp tục phát hành 45,12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Số tiền thu được từ đợt chào bán cho người lao động dự kiến là 451,2 tỷ đồng, sẽ dùng để mở rộng quy mô cho vay của ngân hàng, trong đó chủ yếu cho vay doanh nghiệp.

Hiện vốn điều lệ của SHB ở mức 26.674 tỷ đồng. Sau khi thực hiện 3 phương án trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên mức 36.459 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9 giá cổ phiếu SHB đứng ở mức 12.450 đồng/cp, giảm 20,2% so với cuối tháng 8.

SHB là ngân hàng do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) làm Chủ tịch HĐQT.