SeABank lãi đậm

SeABank lãi đậm

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.306 tỷ đồng, tăng trưởng 87,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu thuần đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28%; thu thuần từ dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%. Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) của SeABank ghi nhận con số tăng trưởng cao 126,47%, đạt 757,8 tỷ đồng.

seabank

Tính đến hết 31/3, tổng tài sản của SeABank đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021. Tổng huy động đạt gần 125.000 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt hơn 145.836 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng ở mức 1,64%.

Được biết, trong quý I/2022, SeABank đã thực hiện chào bán thành công 181.311.631 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vừa được tổ chức, ngân hàng này đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 50% so với năm trước đạt 4.866,6 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 10%; huy động dự kiến tăng trưởng ròng 22.000 tỷ đồng tương ứng tăng 16% so với năm 2021; tỷ lệ tăng trưởng tín dụng dự kiến tối đa 17%, phụ thuộc vào chấp thuận của NHNNVN, tương đương tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021.

Đại hội cổ đông SeABank cũng đã thông qua là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng thông qua các hoạt động: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, SeABank dự kiến phát hành 321,1 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Mỗi cổ đông SSB sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 20%.

Về phương án phát hành ESOP, SeABank dự kiến phát hành 59,4 triệu cổ phiếu cho CBNV và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu.