SeABank dự kiến phát hành 320 triệu cổ phiếu

SeABank dự kiến phát hành 320 triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) vừa có thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, SeABank dự kiến phát hành 211,4 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 2.114 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 12,7%. Nguồn vốn để thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ngân hàng tính đến hết 31/12/2021 là 2.212 tỷ đồng, trong đó số tiền tối đa có thể sử dụng sau khi đã trích lập các quỹ là 2.117 tỷ đồng.

Ngoài ra, SeABank cũng dự kiến phát hành 109,7 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 1.097 tỷ đồng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 6,6%. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu là thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến hết năm 2021. Trong đó, thặng dư vốn cổ phần là 810,6 tỷ đồng, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 287,6 tỷ đồng.

SeABank

Ngân hàng này cho biết ngày 17/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và phân bổ quyền.

Sau khi hoàn thành hai đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần, vốn điều lệ SeABank dự kiến tăng thêm 3.211 tỷ đồng, lên 19.809 tỷ đồng.

SeABank trước đó cũng đã thông qua kế hoạch triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng. Ngoài việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 và tăng vốn cổ phần nêu trên, SeABank sẽ phát hành 59,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

Sau khi hoàn thành các đợt phát hành trên, SeABank tiếp tục lộ trình tăng vốn điều lệ từ 20.403 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng, qua chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, hoặc cho cổ đông hiện hữu, hơn 228,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,78% vốn điều lệ hiện tại. Đại diện SeABank cho biết hình thức chào bán sẽ được quyết định cụ thể tại thời điểm triển khai. Theo kế hoạch đến hết 2022, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, SeABank báo lãi trước thuế hơn 1.306 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 27% kế hoạch lợi nhuận năm. Tính tới 31/3, tổng tài sản của đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm cuối năm 2021. Tiền gửi khách hàng giảm 3%, xuống còn 106.116 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tính đến 31/3 tăng 14%, lên mức 2.392 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 1,65% đầu năm xuống còn 1,64%.

Trong phiên giao dịch ngày 8/6, cổ phiếu SSB có giá 33.750 đồng/cp, giảm hơn 20% so với đỉnh đầu năm.