SeABank bội thu từ chứng khoán

SeABank bội thu từ chứng khoán

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lãi trước thuế 9 tháng hơn 4,016 tỷ đồng, tăng 59%, nhờ tăng thu từ chứng khoán.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của SeABank tăng 32% so với cùng kỳ, thu được 5,077 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng mạnh. Hoạt động dịch vụ thu về khoản lãi gần 1,090 tỷ đồng, tăng 34%, nhờ tăng thu dịch vụ thanh toán 85% (233 tỷ đồng) và tăng thu đại lý bảo hiểm 98% (369 tỷ đồng).

Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng thu được khoản lãi hơn 144 tỷ đồng, tăng 32%, nhờ thu từ kinh doanh ngoại tệ 1,255 tỷ đồng (+79%) và thu từ công cụ tài chính phái sinh tiền tệ 678 tỷ đồng (gấp 2 lần).

SeABank

Đặc biệt, mua bán chứng khoán kinh doanh thu được khoản lãi gấp 6.4 lần (268 tỷ đồng) và mua bán chứng khoán đầu tư thu về khoản lãi gấp 3 lần (572 tỷ đồng).

Kỳ này, SeABank chỉ tăng 7% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trích gần 856 tỷ đồng, do đó SeABank thu về hơn 4,016 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng đến 59% so với cùng kỳ.

Năm 2022, SeABank đề ra mục tiêu đạt gần 4,867 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy nhà băng này đã thực hiện được gần 83% kế hoạch sau 9 tháng.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản SeABank tăng 8% so với đầu năm, lên mức 229,146 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 14% (còn 14%), tiền gửi tại NHNN giảm 17% (còn 3,980 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác tăng 42% (50,191 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 18% (149,976 tỷ đồng)…

Tiền gửi khách hàng chỉ tăng 3% so với đầu năm, lên 113,345 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 19%, lên 22,737 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu có kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm. Tiền gửi của các TCTD khác tăng 47%, ghi nhận 52,312 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2022, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của SeABank  giảm nhẹ từ 1.65% đầu năm xuống còn 1.59%.