SeABank bán xong 181 triệu cổ phiếu, thu về hơn 2.700 tỷ đồng

SeABank bán xong 181 triệu cổ phiếu, thu về hơn 2.700 tỷ đồng

Với giá bán 5.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, SeABank thu về hơn 2.719 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) đã công bố kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng trong tháng 3. Theo đó, ngân hàng đã chào bán hơn 181,3 triệu cổ phiếu SSB với giá ưu đãi 15.000 đồng/cp cho các cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ phân phối của đợt phát hành này là 12,2633%, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 12,2633 cổ phiếu phát hành thêm. Đợt chào bán đã kết thúc vào ngày 18/3 và số cổ phiếu sẽ được chuyển giao dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4.

SeABank

Sauk hi bán thành công, SeABank thu về hơn 2.719 tỷ đồng trong đó mức chi phí phát hành là gần 300 triệu đồng. Số tiền sẽ được sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng.

Hiện nay, cổ đông trong nước chiếm tỷ lệ sở hữu chính hơn 99,9% trong đó hai cổ đông sáng lập sở hữu gần 2,6% vốn điều lệ của ngân hàng, cổ đông lớn duy nhất (Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ) nắm hơn 5,21%.

SeABank cho biết kế hoạch chào bán hơn 181,3 triệu cổ phiếu ra công chúng nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của SeABank đã được Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng thông qua, với mục tiêu tăng vốn lên 16.598 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2021, SeABank lãi trước thuế 3.268 tỷ đồng, tăng trưởng 89% so với năm 2020, là một trong những ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong ngành.

Tổng tài sản của SeABank tính đến ngày 31/12/2021, tăng 31.456 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 211.663 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 129.800 tỷ đồng, tổng huy động vốn từ khách hàng đạt 128.838 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động đạt 7.036 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với năm 2020.