Sản lượng bán hàng các loại thép Hòa Phát tháng 4 giảm 28% so với tháng trước

Sản lượng bán hàng các loại thép Hòa Phát tháng 4 giảm 28% so với tháng trước

Sản lượng bán hàng tháng 4 ghi nhận giảm 31% so với cùng kỳ năm trước và giảm 28% so với tháng trước. Sản lượng thép xây dựng tháng 4 giảm do lượng hàng tồn kho tại các đại lý từ tháng trước vẫn còn.

Tường NhưThứ ba, 10/5/2022, 16:53 (GMT+7) Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) công bố sản lượng sản xuất tháng 4 đạt 737.000 tấn thép thô, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép gồm thép xây dựng, thép cuộn cán nóng, phôi thép đạt gần 600.000 tấn, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước và giảm 28% so với tháng trước.

thep_hoa_phat

Trong đó, sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 256.000 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Thép xây dựng đạt gần 300.000 tấn, giảm 30% so với cùng kỳ, chủ yếu do lượng hàng tồn kho tại các đại lý từ tháng trước vẫn còn. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu vẫn tăng 28% so với cùng kỳ với 93.000 tấn.

Các sản phẩm thép hạ nguồn như ống thép ghi nhận 44.000 tấn, tôn mạ đạt 31.000 tấn. Trong đó sản lượng bán hàng tôn mạ tăng 60% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoạt động xuất khẩu.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 2,9 triệu tấn thép thô, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán hàng phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng đạt gần 2,8 triệu tấn. Trong đó, thép xây dựng đạt 1,6 triệu tấn, tăng 28% so với cùng kỳ. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 1 triệu tấn, tăng 16%. Ngoài ra, Hòa Phát còn cung cấp trên 250.000 tấn ống thép và 136.000 tấn tôn mạ các loại cho thị trường. Riêng tôn mạ đạt mức tăng 47% so với cùng kỳ 2021.

Hiện tại, Hòa Phát có công suất thép thô 8,5 triệu tấn/năm, trong đó có 5,5 triệu tấn phôi thép, thép xây dựng và 3 triệu tấn HRC/năm. Theo báo cáo tháng 4 của VSA, thị phần thép xây dựng, ống thép Hòa Phát vững vàng ở vị trí số 1 với lần lượt là 36,5% và 29,2%. Tôn Hòa Phát đứng Top 5 thị phần với 8,4%.