Sacombank: Lãi trước thuế quý 3 tăng 86%, nợ xấu giảm 34%

Sacombank: Lãi trước thuế quý 3 tăng 86%, nợ xấu giảm 34%

Theo BCTC hợp nhất vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) báo lãi trước thuế quý 3 tăng 86% so với cùng kỳ, thu được hơn 1,532 tỷ đồng, nhờ tăng trưởng cả nguồn thu chính và ngoài lãi. Nợ xấu tại thời điểm cuối quý 3 giảm đến 34% so với đầu năm.

Quý 3, tất cả hoạt động kinh của Sacombank đều tăng trưởng hơn cùng kỳ. Hoạt động chính tăng đến 74%, thu được gần 5,762 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng khả quan như lãi từ dịch vụ tăng 75% (1,031 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 46% (220 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác tăng 5% (41 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3,957 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ. Mặc dù Sacombank dành ra 2,425 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2.5 lần cùng kỳ, nhưng Ngân hàng vẫn lãi trước thuế hơn 1,532 tỷ đồng, tăng 86%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sacombank thu được hơn 9,990 tỷ đồng lợi nhuận thuần. Tuy nhiên, Ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 2.3 lần cùng kỳ (5,550 tỷ đồng), do đó thu được 4,440 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 37%.

So với kế hoạch 5,280 tỷ đồng lãi trước thuế được đề ra cho cả năm, Sacombank đã thực hiện được 84% sau 9 tháng.

no_xau_Sacombank

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng của STB. Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinance

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của Sacombank mở rộng thêm 8% so với đầu năm, tăng lên mức 564,193 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tại quỹ tăng 26% (10,350 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác gấp 2.3 lần (17,462 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 8% (420,748 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm 90% (chỉ còn gần 52 tỷ đồng), tiền gửi của các TCTD khác tăng 15% (10,601 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng 7% (457,890 tỷ đồng)…

no_xau_Sacombank_1

Một số chỉ tiêu tài chính của STB tính đến 30/09/2022. Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinance

Chất lượng nợ vay góp thêm điểm sáng trong bức tranh kinh doanh của Sacombank. Tổng nợ xấu tại thời điểm 30/09/2022 giảm đến 34% so với đầu năm, chỉ còn gần 3,791 tỷ đồng. Đáng chú ý là tất cả nhóm nợ xấu đều giảm mạnh. Kết quả này đưa tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1.47% đầu năm về 0.9%.

no_xau_Sacombank_2

Chất lượng nợ vay của STB tính đến 30/09/2022. Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinance