Quỹ đầu tư rót 103 triệu USD vào Hưng Thịnh Land

Quỹ đầu tư rót 103 triệu USD vào Hưng Thịnh Land

Dragon Capital và VinaCapital đã chi 103 triệu USD để mua cổ phần tại Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land).

Được biết, theo kế hoạch, Hưng Thịnh Land sẽ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào năm 2023 với mục tiêu phát triển nguồn lực mới trong dài hạn và tăng tính minh bạch trong hoạt động hợp tác đầu tư và kinh doanh các dự án bất động sản.

Báo cáo tài chính của Hưng Thịnh Land tính đến ngày 31.12.2021 đã thể hiện rõ tiềm lực và đà tăng trưởng của doanh nghiệp khi doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.995 tỉ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2020. Trong đó, gần 40% doanh thu của Hưng Thịnh Land đến từ việc bàn giao hơn 1.000 sản phẩm tới khách hàng trong năm 2021, kể cả trong giai đoạn thị trường bất động sản gặp điều kiện bất lợi do Covid-19. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.697 tỉ đồng, tăng gấp 4 lần so với cuối năm 2020. Biên lợi nhuận gộp của công ty luôn ổn định ở mức gần 54%, biên lợi nhuận ròng đạt hơn 34%, giúp Hưng Thịnh Land nằm trong nhóm đầu các doanh nghiệp bất động sản có biên lợi nhuận cao trên thị trường.

Tổng tài sản của công ty tính đến cuối năm 2021 đạt mức 51.393 tỉ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2020. Tổng tài sản tăng mạnh theo sát chiến lược tái cấu trúc tổng thể của Tập đoàn Hưng Thịnh. Theo đó, Tập đoàn này đã và đang tiếp tục chuyển giao toàn bộ mảng phát triển bất động sản cho Hưng Thịnh Land.

Tổng hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty đạt 16.593 tỉ đồng, tăng mạnh so với cuối năm 2020. Đây là giá trị quỹ đất mà Hưng Thịnh Land đang sở hữu tại các dự án như Lavita Thuận An (Bình Dương), Grand Center, Ghềnh Ráng, MerryLand Quy Nhơn (Bình Định), Trường Thọ

(TP.HCM)…

Tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2021 của Hưng Thịnh Land đã tăng 2,3 lần, đạt 15.313 tỉ đồng. Trong đó, vốn điều lệ tăng 74% so với cùng kỳ năm 2020 lên 9.379 tỉ đồng.