Quảng Ninh thu hồi dự án nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City 78 ha của CEO

Quảng Ninh thu hồi dự án nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City 78 ha của CEO

UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 2 do công ty con của CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) làm chủ đầu tư.

Dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 2 đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quyết định ngày 20/09/2019 với diện tích 78.35 ha. Chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn – công ty con do CEO nắm 90% vốn (tại ngày 30/09/2022).

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết dự án được chấp thuận chủ trương trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 19/08/2009 và Quy hoạch phân khu Khu đô thị Cái Rồng được UBND tỉnh phê duyệt ngày 19/10/2012.

thu_hoi_du_an_Sonasea_Van_don_Harbor_City

Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City

Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17/02/2020 và điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Cái Rồng được UBND tỉnh phê duyệt ngày 24/09/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, lập, điều chỉnh hoặc thu hồi các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trước đây để bảo đảm tuân thủ, phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Kết quả qua rà soát, đối chiếu chủ trương đầu tư của dự án với điều chỉnh quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì diện tích sử dụng đất, quy mô, ranh giới thực hiện dự án không còn phù hợp. Do vậy, cần thiết phải thực hiện thu hồi, hủy bỏ để thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn sẽ chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo sau khi thu hồi, hủy bỏ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án đảm bảo quy định hiện hành.

Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City được CEO công bố tổng diện tích là 359.3 ha, tọa lạc ngay Bờ biển Vịnh Bái Tử Long, thuộc Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Dự án gồm 4 phân khu gồm: Phân khu The Premier Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn có quy mô 6.4 ha với sản phẩm chính là biệt thự nghỉ dưỡng; Phân khu Sonasea Silk Path với sản phẩm chính là nhà phố biển; Phân Khu Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn có diện tích 8.6 ha với sản phẩm chính là shop villa, biệt thự biển, khách sạn 5 sao; Phân khu Singapore Hotel với sản phẩm chính là các dãy shoptel.

Tính đến cuối tháng 09/2022, giá trị tài sản dở dang tại dự án là gần 1,600 tỷ đồng.