Quảng Ngãi thu hồi 9 dự án của FLC

Quảng Ngãi thu hồi 9 dự án của FLC

9 dự án của Tập đoàn FLC bị tỉnh Quảng Ngãi thu hồi có tổng vốn đăng ký hơn 18.000 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi (gọi tắt là Ban quản lý) cho biết, Tập đoàn FLC đã đồng ý làm thủ tục bàn giao cho địa phương thu hồi toàn bộ 9 dự án đã được cấp.

Tới đây, Ban Quản lý sẽ hoàn thành các hồ sơ liên quan đến 9 dự án của FLC để thu hồi và tiến hành đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định. Hiện tập đoàn đã có văn bản tự nguyện hoàn trả lại 2 trong số 9 dự án gồm dự án đô thị Vạn Tường 7 và đô thị Vạn Tường 8.

khu_do_thi_van_tuong

Dự án Khu đô thị Vạn Tường 7 có diện tích hơn 30 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Dự án Khu đô thị Vạn Tường 8 có diện tích gần 45 ha, vốn đăng ký đầu tư gần 3.200 tỷ đồng. Cả hai dự án này đều nằm trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và được cấp quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 11/2018.

Giai đoạn 2018 - 2019, Ban đã cấp chủ trương đầu tư 9 dự án khu đô thị, du lịch sinh thái cho FLC và 6 công ty đối tác. Trong đó có 4 dự án khu đô thị, gồm: Vạn Tường 1, Vạn Tường 4, Vạn Tường 7, Vạn Tường 8. Các dự án này có tổng diện tích trên hơn 165 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 9.200 tỷ đồng. 

Đối với 5 dự án khu đô thị du lịch sinh thái, tổng vốn đăng ký đầu tư các dự án này trên 8.900 tỷ đồng nhưng đến nay, chủ đầu tư mới chi trả bồi thường chưa đến 700 triệu đồng. Riêng dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quảng Ngãi chưa triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng.