Quảng Nam: Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Quảng Nam: Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu.

mo vang bong mieu

Ngày 17/3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết thông tin trên, lý do đóng cửa là mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu đã được Bộ Công nghiệp (trước đây) cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, do đã hết thời hạn khai thác ghi trong giấy phép nhưng công ty không đủ điều kiện gia hạn giấy phép và đã bị tuyên bố phá sản.

Diện tích đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu là 368 ha, gồm khu vực Hố Gần 230 ha; Núi Kẽm 100 ha; 28 ha bãi đổ thải và 10 ha khu phụ trợ Núi Kẽm. Kinh phí thực hiện gần 19,5 tỉ đồng, từ nguồn của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại kho bạc nhà nước huyện Phú Ninh và nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, sẽ thực hiện các giải pháp về mặt kỹ thuật, môi trường để đưa các khu vực đã khai thác, các bãi thải, đập thải và các công trình phụ trợ khai thác, tuyển và luyện quặng vàng về trạng thái an toàn, đáp ứng yêu cầu về môi trường. Thời gian thực hiện việc đóng cửa mỏ là 12 tháng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương liên quan tổ chức đấu thầu chọn đơn vị thi công thực hiện đề án theo nội dung được phê duyệt.

Năm 1992, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra) được cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, đến năm 2016 thì hết hạn giấy phép. Năm 2018 tòa án đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty này.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã trình Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, bố trí từ ngân sách gần 13 tỉ đồng cùng với số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường do công ty trên đã nộp hơn 6,4 tỉ đồng để thực hiện đề án.

Nhiều năm qua, từ khi công ty hết hạn khai thác, hoạt động khai thác vàng trái phép tại đây diễn ra hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường.