Quảng Bình: Ông Trần Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Bình: Ông Trần Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 30/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Thắng phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đó, ông Trần Thắng đã tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu bầu 50/50 đạt tỷ lệ 100%, 

Ông Trần Thắng (SN 1966), quê quán xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế - chính trị; cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt.

Kỳ họp thứ nhất cũng đã hoàn thành việc bầu các chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 21 thành viên.

Với số phiếu bầu 50/50 đạt tỷ lệ 100%, 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ trước là ông Đoàn Ngọc Lâm, Hồ An Phong và Phan Mạnh Hùng cũng tái đắc cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Theo Giáo dục và Thời đại

https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-binh-ong-tran-thang-tai-dac-cu-chu-tich-ubnd-tinh-gaamXAknR.html