Phù phép HUD Tower từ 15 lên 32 tầng

Phù phép HUD Tower từ 15 lên 32 tầng

HUD Tower là dự án có tổng mức đầu tư 2.000 tỉ đồng. Công trình có 3 tầng hầm để đỗ xe. Phần tầng nổi gồm 2 khối nhà cao 32 tầng và 27 tầng với các công năng thương mại, văn phòng gồm nhiều dịch vụ.

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng cho thấy, công trình HUD Tower tại 37 Lê Văn Lương được nâng từ 15 - 32 tầng.

Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện thanh tra công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực 2 bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính.

Tại dự án trụ sở Tổng công ty HUD kết hợp văn phòng cho thuê (tên thương mại HUD Tower) do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, TP.Hà Nội điều chỉnh 1 lần, Sở Quy hoạch - Kiến trúc điều chỉnh 1 lần sai quy định.

Cụ thể là đã điều chỉnh chức năng từ đất ở thành văn phòng, khách sạn, thương mại rồi thành toà nhà văn phòng HUD Tower, làm tăng hệ số sử dụng đất từ 3,1 lần thành 10,92 lần, tăng tổng diện tích sàn xây dựng thành hơn 70.800 m2, tăng gấp đôi số tầng cao tối đa, từ 15 tầng thành 32 tầng.

Ngày 21/5/2004, UBND TP.Hà Nội có quyết định lựa chọn chỉ tiêu quy hoạch ô đất có ký hiệu 2.4-NO là nhà ở cho thuê, mật độ xây dựng 51%, tầng cao 15 tầng.

Đến ngày 13/10/2008, UBND TP.Hà Nội chấp thuận điều chỉnh ô đất 2.4-NO từ nhà ở cho thuê, tầng cao 15 tầng; thành văn phòng, khách sạn, thương mại, tầng cao 32 tầng.

Thanh tra  Bộ Xây dựng cho rằng, văn bản chấp thuận này là điều chỉnh không thuộc các trường hợp được điều chỉnh, không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 29 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, khoản 3 Phần 6 Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Sau đó, ngày 29/4/2009, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kỹ thuật, đồng ý dự án có chức năng tòa nhà văn phòng HUD Tower. Đồng thời, chấp thuận 3 tầng hầm B1, B2, B3 vượt chỉ giới xây dựng.

Việc chấp thuận dự án có chức năng tòa nhà văn phòng HUD Tower - theo Thanh tra Bộ Xây dựng - là không phù hợp với chấp thuận quy hoạch định hướng từ năm 2008. Đây là điều chỉnh quy hoạch sai thẩm quyền, vi phạm các điều khoản quy định tại Quyết định 48/2006/QĐ-UB ngày 11.4.2006 của UBND TP.Hà Nội; cũng như Nghị định 08/2005/NĐ-CP.

hud_tower

HUD Tower trên đường Lê Văn Lương

Việc chấp thuận 3 tầng hầm B1, B2, B3 vượt chỉ giới xây dựng là vượt thẩm quyền, vi phạm điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị.

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ đây là trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND TP.Hà Nội và đề nghị các cơ quan này kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm.

HUD Tower là dự án có tổng mức đầu tư 2.000 tỉ đồng. Công trình có 3 tầng hầm để đỗ xe. Phần tầng nổi gồm 2 khối nhà cao 32 tầng và 27 tầng với các công năng thương mại, văn phòng gồm nhiều dịch vụ. Công trình được thiết kế bởi Công ty tư vấn KYTA Singapore.