"phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương"

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi


Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Chủ tịc...