Phó Tổng Giám đốc thường trực NCB

NCB bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuấn giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực

NCB bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuấn giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực


Ông Nguyễn Đình Tuấn sinh năm 1980, sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực...