Phó Tổng giám đốc SeABank Trần Thị Thanh Thủy đăng ký bán 37.500 cổ phiếu

Phó Tổng giám đốc SeABank Trần Thị Thanh Thủy đăng ký bán 37.500 cổ phiếu

Vào cuối tháng trước, 5 phó tổng giám đốc của SeABank đăng ký bán gần 12 triệu cổ phiếu SSB, cùng lý do giảm tỷ lệ sở hữu.

Phó tổng giám đốc SeABank Trần Thị Thanh Thủy vừa đăng ký bán 37.500 cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu.

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó tổng giám đốc SeABank (HoSE: SSB) đăng ký bán 37.500 cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, thời gian giao dịch dự kiến 30/8-28/9.

SeABank

Sau khi giao dịch thành công, tỷ lệ cổ phiếu SSB mà bà Thanh Thủy sở hữu giảm xuống còn 617.315 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 0,031%.

Một phó tổng giám đốc khác của SeABank là bà Nguyễn Thị Thu Hương trước đó cũng đăng ký bán 67.200 cổ phiếu SSB với lý do giảm tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 9/8 đến ngày 7/9. Trước giao dịch, bà Hương nắm giữ 7,22 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng với tỷ lệ 0,365% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 0,361%.

Trước đó, vào cuối tháng trước, 5 phó tổng giám đốc của SeABank đăng ký bán gần 12 triệu cổ phiếu SSB, cùng lý do giảm tỷ lệ sở hữu. Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ 28/7 đến 26/8, thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Vào đầu tháng 7, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank Nguyễn Thị Nga đăng ký mua 2,8 triệu cổ phiếu SSB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 68,11 triệu đơn vị, chiếm 3,44% vốn.