Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Chiều 30-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ, trước khi tiến hành Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng dành một phút tưởng niệm ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, vừa qua đời.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV phê chuẩn chức danh Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Ông Phạm Bình Minh 64 tuổi, quê Nam Định. Ông có trình độ thạc sĩ luật pháp và ngoại giao.

Trước khi được cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Minh là ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết từ 4-2006 đến 1-2009, chính thức từ 1-2009), XI, XII, XIII. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII. 

Ông từng trải qua nhiều cương vị ở Bộ Ngoại giao như thứ trưởng, thứ trưởng thường trực, bộ trưởng bộ ngoại giao, Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 4-2021 đến nay ông là Phó thủ tướng thường trực Chính phủ.