Phó giám đốc Sở Khoa học - công nghệ

Hai vợ chồng phó giám đốc sở Đồng Nai xin nghỉ việc

Hai vợ chồng phó giám đốc sở Đồng Nai xin nghỉ việc


Ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Khoa học - công nghệ và vợ là bà Trần Thị Ái Liên, Phó giám...