Phan Thành Long

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty bất động sản vốn 18.000 tỷ đồng

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty bất động sản vốn 18.000 tỷ đồng


Ông Phạm Nhật Vượng là cổ đông chính trong pháp nhân có vốn 18.000 tỷ đồng mới được...