Phan Ngọc Hòa

VPBank chấm dứt hợp đồng với Phó Tổng giám đốc Phan Ngọc Hoà

VPBank chấm dứt hợp đồng với Phó Tổng giám đốc Phan Ngọc Hoà


Ông Phan Ngọc Hoà sẽ thôi chức Phó Tổng giám đốc VPBank từ ngày 10/5/2022.