Ông Trần Tấn Lộc giữ chức Tổng Giám đốc Eximbank

Ông Trần Tấn Lộc giữ chức Tổng Giám đốc Eximbank

Ông Trần Tấn Lộc, sinh năm 1969 sẽ giữ chức danh Tổng Giám đốc Eximbank trong thời hạn 3 năm.

Trong văn bản công bố thông tin bất thường gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 6/9/2022 của Eximbank, ngân hàng này công bố ngày 5/9/2022, HĐQT đã có Quyết định bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc, sinh năm 1969, giữ chức danh Tổng Giám đốc Eximbank. Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

tong_giam_doc_eximbank

Ông Trần Tấn Lộc (bên trái) nhận quyết định giữ chức Tổng giám đốc Eximbank.

Trước đó, ngày 8/9/2021, Hội đồng Quản trị Eximbank đã bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc giữ chức vụ Tổng Giám đốc của ngân hàng sau hơn hai năm bỏ trống.

Được biết, ông Lộc là tiến sĩ kinh tế, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Eximbank. Trước khi được bổ nhiệm vị trí người đứng đầu trong ban điều hành, ông Lộc đã giữ các vị trí như Phó phòng, Trưởng phòng, trợ lý Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc thường trực, Quyền Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc. 

Ông Lộc được ấn định ngồi ghế Tổng giám đốc Eximbank sau một thời gian dài các vị trí lãnh đạo cấp cao thường thay đổi, xáo trộn.

Theo báo cáo tài chính quý II/2022, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước. Trước đó, trong quý I, ngân hàng cũng ghi nhận tăng trưởng đột biến lợi nhuận với 809 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Eximbank lãi trước thuế hơn 1.900 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ và cao hơn 60% so với lợi nhuận cả năm trước của ngân hàng. Với mức lợi nhuận này, Eximbank đã thực hiện được 76% kế hoạch năm (2.500 tỷ đồng).

Năm 2022, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng đến 107,5% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng gần 8%, dư nợ tín dụng bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng 10% đạt 127.149 tỷ đồng.

Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư dự kiến đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,7%.

Ngày 19/8 vừa qua, Eximbank cũng đã có công bố thông tin về Quyết nghị của HĐQT thông qua việc bổ sung các nội dung vào Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2017, 2018,2019, 2020 và 2021. Tỷ lệ chia trả cổ tức 20%.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2022.