Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh - phó bí thư Thành ủy Hà Nội - được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 8) diễn ra chiều 22-7 tại trụ sở HĐND TP Hà Nội.

Chiều 22-7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 8) đểxem xét, bầu chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

26ACB983-213B-4002-B4AF-ACC5BC8DE446

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh
Em Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, ý kiến của Bộ Chính trị, sau khi thống nhất với Thành ủy, UBND TP và Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã được Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tuấn đề nghị các đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu cử chức danh chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 để cùng tập thể UBND TP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của TP, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.

Sau đó, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Trần Sỹ Thanh. 

Kết quả kiểm phiếu được công bố cho thấy 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Trần Sỹ Thanh chính thức được HĐND TP bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Hà Nội.