Ông Trần Ngô Phúc Vũ giữ chức Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Ông Trần Ngô Phúc Vũ giữ chức Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và bầu chọn 6 nhân sự tham gia HĐQT (2021 - 2026) và 3 nhân sự tham gia ban kiểm soát Nam A Bank nhiệm kỳ VIII (2021 - 2026).

Tại cuộc họp, HĐQT Nam A Bank đã thống nhất bầu ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

tran_ngo_phuc_vu

Ông Trần Ngô Phúc Vũ sinh năm 1972, đã có gần 30 năm kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính, ngân hàng uy tín ở Việt Nam. Tại Nam A Bank, ông Vũ làm Tổng giám đốc giai đoạn 2013 - 2015. Từ năm 2014 tới nay ông tham gia Hội đồng quản trị ngân hàng với các chức danh lần lượt là thành viên HĐQT và Phó chủ tịch thường trực HĐQT (từ 2019 tới nay).