Ông Trần Huy Thanh Tùng giữ chức Tổng giám đốc Thế Giới Di Động

Ông Trần Huy Thanh Tùng giữ chức Tổng giám đốc Thế Giới Di Động

Ông Trần Huy Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG).

Theo thông báo của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động, ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc công ty đã có đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị và vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của MWG. Thời gian từ nhiệm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông sắp tới phê duyệt. Riêng thời gian rời khỏi vị trí Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi ghi nhận người đại diện mới.

the-gioi_di_dong

Hội đồng quản trị MWG cũng bổ nhiệm ông Trần Huy Thanh Tùng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty thay cho ông Doanh. Trước đó, Hội đồng quản trị công ty cũng đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm ông Tùng khỏi vị trí thành viên Ủy ban Kiểm toán. Ông Trần Huy Thanh Tùng sinh năm 1970, tốt nghiệp Đại học Kinh Tế TP.HCM và là cổ đông sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị và từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng kể từ khi công ty thành lập như: Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Trưởng ban Kiểm soát, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

Ông Trần Kinh Doanh là người gắn bó với MWG từ lâu, ông từng giữ nhiều vị trí then chốt trong khối Phát triển kinh doanh của Thế Giới Di Động từ năm 2007 và trở thành thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2013. Sau đó, đến ngày 26.3.2019, ông Doanh được Hội đồng quản trị MWG thông qua việc bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Thế Giới Di Động thay cho ông Nguyễn Đức Tài.

Kết quả kinh doanh trong 2 tháng đầu năm nay của Thế Giới Di Động cho thấy, doanh thu đạt 25.383 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 1.077 tỉ đồng, tăng 8%. MWG đề ra kế hoạch năm 2022 với doanh thu là 140.000 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế là 6.350 tỉ đồng, tăng 30%.