Ông Phạm Chí Quang giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ

Ông Phạm Chí Quang giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Chí Quang, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thuộc NHNN.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Chí Quang là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Trước đó, ông Phạm Chí Quang đã được NHNN giao phụ trách điều hành công việc của Vụ Chính sách tiền tệ kể từ ngày 15/11/2021.

pham_chi_quang

Vụ Chính sách tiền tệ có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc xây dựng chính sách tiền tệ Quốc gia và sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ theo quy định của pháp luật.

NHNN trước đó cũng đã bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh toán.

Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh toán thuộc NHNN kể từ ngày 01/12/2022. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Anh Tuấn là 05 năm kể từ ngày được tiếp nhận, bổ nhiệm.