Ông Nông Quốc Tuấn được bổ nhiệm lại chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Nông Quốc Tuấn được bổ nhiệm lại chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Nông Quốc Tuấn giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ như tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy trình, trình tự thủ tục về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng trước khi trình Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nông Quốc Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn đang thực hiện nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc.

nong_quoc_tuan

Ông Nông Quốc Tuấn.

Theo đó, ông Nông Quốc Tuấn giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ như tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy trình, trình tự thủ tục về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng trước khi trình Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định; ký các văn bản trao đổi về công tác cán bộ với các bộ, ban, ngành, địa phương sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Ủy ban hoặc của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn phụ trách các đơn vị: Vụ Địa phương II, Văn phòng Ủy ban (Bao gồm cả Đại diện Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh), Văn phòng Ban Cán sự đảng và Đảng ủy, Trung tâm Thông tin; chỉ đạo, theo dõi công tác dân tộc ở các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nông Quốc Tuấn từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2005-2010. Ngày 8/6/2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tuấn vào chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hiện nay là ông Hầu A Lềnh; 4 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là ông, bà: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông.

🏷 Từ khoá