Ông Nguyễn Văn Thể thôi chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ông Nguyễn Văn Thể thôi chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Sáng 21/10 Quốc hội đã bỏ phiếu kín, sau đó biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với ông Nguyễn Văn Thể.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy 478/483 đại biểu có mặt đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với ông Thể.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, với 92% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Thể.

nguyen_van_the

Ông Nguyễn Văn Thể.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê Đồng Tháp, có trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật giao thông, kỹ sư cầu đường. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII.

Ông Thể có thời gian dài công tác tại nhiều đơn vị của tỉnh Đồng Tháp, trong đó giữ chức phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, bí thư Huyện ủy Tân Hồng, phó chủ tịch UBND tỉnh.

Từ tháng 6/2013, ông làm thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tháng 10/2015, ông được luân chuyển làm bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, sau đó trở về trung ương đảm nhiệm cương vị đứng đầu ngành giao thông vận tải từ tháng 10/2017.