Ông Nguyễn Trọng Hiền giữ chức Chủ tịch Gelex

Ông Nguyễn Trọng Hiền giữ chức Chủ tịch Gelex

Ông Nguyễn Trọng Hiền sinh năm 1976, có bằng Cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) đã bầu ông Nguyễn Trọng Hiền làm Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hiền sinh năm 1976, có bằng Cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, tài chính và đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp và hoạch định chiến lược.

Ông Hiền từng giữ các chức vụ quản lý tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) và nhiều doanh nghiệp niêm yết khác.

nguyen_trong_hien_gelex

Đến tháng 8/2020, ông Hiền đảm nhận cương vị Phó chủ tịch HĐQT Gelex và thành viên Ủy ban kiểm toán từ tháng 6/2021, được tập đoàn giới thiệu là lãnh đạo uy tín, có tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và tâm huyết trong công việc.

Trong phiên họp 26/4, cổ đông Gelex đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoa Cương (Chủ tịch) và ông Nguyễn Trọng Tiếu (Phó chủ tịch) theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Hoa Cương (sinh năm 1961) và ông Nguyễn Trọng Tiếu (sinh năm 1959) là những lãnh đạo kỳ cựu có nhiều đóng góp quan trọng qua các giai đoạn phát triển của Gelex. Việc từ nhiệm này được xem là sự chuyển giao sang thế hệ lãnh đạo trẻ hơn 7x, 8x.

Cổ đông tập đoàn còn thống nhất không bầu bổ sung thành viên mới, qua đó giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống còn 5 người.

Như vậy sau khi cơ cấu nhân sự, ban quản trị gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hiền, Phó chủ tịch Lương Thanh Tùng và 3 thành viên ông Đậu Minh Lâm (kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán), Nguyễn Văn Tuấn (kiêm Tổng giám đốc), Lê Bá Thọ (kiêm Phó tổng giám đốc).

Theo kế hoạch 2023, Gelex đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 37.457 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.272 tỷ đồng, bằng lần lượt 117% và 61% so với thực hiện 2022.