Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch DongABank

Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch DongABank

Tân chủ tịch Ngân hàng Đông Á Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Cà Mau, là cử nhân Đại học Ngân hàng, thạc sĩ kinh tế, có kinh nghiệm 33 năm làm việc trong ngành ngân hàng.

DongABank vừa công bố Quyết định 1289 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc DongABank giữ chức vụ Chủ tịch ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước đã chỉ định Chủ tịch HĐQT DongABank mới sau khi ông Võ Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc NHNN Chi nhánh TP HCM từ ngày 1/8.

nguyen_thanh_tung

Tân Chủ tịch HĐQT DongABank Nguyễn Thanh Tùng

DongABank là tổ chức tín dụng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt bởi NHNN từ năm 2015 đến nay, có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

HĐQT DongABank hiện gồm ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch, các thành viên ông Trần Văn Đình (tham gia tháng 6/2010), ông Nguyễn Đình Trường (tháng 6/2010), ông Huỳnh Phương (tháng 4/2019). Ông Cao Sĩ Kiêm đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT DongABank đồng ý, đang chờ ĐHCĐ gần nhất thông qua.