Ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương - thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6 vào ngày 3/10, Trung ương thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ, cụ thể như sau:

Căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật; trên cơ sở đề nghị của cấp ủy, tổ chức Đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ.

nguyen_thanh_phong

Ông Nguyễn Thành Phong

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương - thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê Bến Tre, có trình độ tiến sĩ kinh tế học. Ông Phong đã từng giữ  chức Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tiếp đó ông Phong công tác tại TP.HCM, giữ các chức vụ như phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP.HCM.

Tháng 8/2021, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 7/2022, ông Phong bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo.