Ông Nguyễn Hồng Hiển giữ chức Chủ tịch MobiFone

Ông Nguyễn Hồng Hiển giữ chức Chủ tịch MobiFone

Vụ trưởng Công nghệ và Hạ tầng Ông Nguyễn Hồng Hiển được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên MobiFone.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hiển - Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Viễn thông MobiFone với nhiệm kỳ 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/6.

Người tiền nhiệm của ông Hiển là ông Nguyễn Mạnh Thắng được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp điều động giữ chức vụ thành viên HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

nguyen_hong_hien

Ông Nguyễn Hồng Hiển sinh năm 1974, quê quán tại Nam Định. Ông Hiển là thạc sỹ Luật Tài chính Ngân hàng tại trường Queen Mary, Đại học Tổng hợp London. Ngoài ra, ông có bằng cử nhân luật và cử nhân kinh tế - tài chính.

Ông Hiển có nhiều năm công tác tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và từng giữ chức phó tổng giám đốc của SCIC.

Kết thúc năm 2021, MobiFone ghi nhận doanh thu hợp nhất 31.217 tỷ cùng hơn 4.800 tỷ lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2021 của MobiFone là 8.521 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp được cải thiện tăng lên 27,3%. Tỷ lệ khả năng thanh toán nợ đến hạn của nhà mạng này lớn hơn 1 và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,39 và không có nợ quá hạn. Số tiền mặt và tiền gửi ngân hàng MobiFone đang nắm giữ là 15.166 tỷ đồng.