Ông Nguyễn Bằng Thắng giữ chức Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Ông Nguyễn Bằng Thắng giữ chức Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Tổng cục Thuế vừa công bố quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Bằng Thắng, Phó cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn giữ chức Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn từ ngày 15/7.

Ông Thắng sẽ trực tiếp chỉ đạo vận hành Cục Thuế doanh nghiệp lớn hỗ trợ Tổng cục Thuế trong công tác quản lý thuế đối với 125 doanh nghiệp, tổng công ty, tập đoàn lớn đang hoạt động trên thị trường.

Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là chỉ đạo, điều hành quản lý thu các khoản thu ngân sách trung ương, hướng dẫn, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp lớn.

nguyen_bang_thang

Ông Nguyễn Bằng Thắng (trái) nhận quyết định bổ nhiệm

Ông Nguyễn Bằng Thắng sinh năm 1982, có bằng tiến sĩ kinh tế và trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp. Ông là cán bộ được đào tạo chính quy, bài bản và đã có trên 17 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính.

Ông Thắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong ngành từ chuyên viên đến trưởng phòng tại Tổng cục Hải quan. Ông cũng có 8 năm công tác tại Văn phòng Bộ Tài chính với chức vụ trưởng phòng điều hành Phòng thư ký tổng hợp, trực tiếp tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Bộ Tài chính.

Từ năm 2020, ông Thắng giữ chức phó vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn. Sau khi Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc ký quyết định thành lập Cục Thuế doanh nghiệp lớn cuối năm 2021, ông Thắng trở thành phó cục trưởng, rồi phó cục trưởng phụ trách Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn là đơn vị quản lý thuế trực tiếp đối với 125 doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty lớn theo phân loại của Bộ Tài chính.

Dù chỉ chiếm 0,015% số doanh nghiệp đang hoạt động nhưng nhóm doanh nghiệp này lại đang đóng góp trên 17% tổng số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý. Đây cũng là một trong những cục có số thu ngân sách lớn nhất trực thuộc Tổng cục Thuế.