Ông Lê Viết Hải triệu tập đại bất thường bãi nhiệm một số thành viên HĐQT

Ông Lê Viết Hải triệu tập đại bất thường bãi nhiệm một số thành viên HĐQT

Cuộc chiến “vương quyền” tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ngày càng kịch tính …

Ông Lê Viết Hải, cổ đông lớn của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình với tỷ lệ nắm giữ 17,14% cổ phần, vừa yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến có những nội dung chính sau: Thứ nhất, thông qua việc bãi nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); thứ 2, thay đổi một số quy định trong điều lệ của công ty; thứ 3, bầu bổ sung một số thành viên HĐQT mới. Cuối cùng là đính chính và làm sáng tỏ các thông tin tài chính của công ty đã bị nhóm ông Nguyễn Công Phú công bố không chính xác và diễn giải sai lệch trong cuộc gặp gỡ cuối tuần trước.

tranh_chap_tai_tap_doan_hoa_binh

Ông Nguyễn Công Phú (phải) và Lê Viết Hải

Xunbg đột bắt đầu từ khi ông Lê Viết Hải từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT để tạo điều kiện cho ông Lê Viết Hiếu, con trai ông Hải nắm giữ ghế tổng giám đốc nhằm đáp ứng tính pháp lý theo luật Doanh nghiệp hiện hành, người nắm giữ chức vụ tổng giám đốc không được có quan hệ gia đình với người quản trị doanh nghiệp. "Hòa Bình đang trống chức vụ tổng giám đốc và Hiếu cũng trong tình trạng danh không chính, ngôn không thuận. Lên tổng giám đốc cho Hiếu có điều kiện phát huy vai trò của mình hơn" - ông Lê Viết Hải giải thích sau khi từ nhiệm. Đồng thời với việc này là bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú - thành viên HĐQT độc lập làm chủ tịch HĐQT từ 1.1.2023.

Nhưng chưa đến ngày bàn giao chính thức, Hòa Bình công bố Nghị quyết 53 ngày 31.12.2022 được HĐQT thông qua về việc hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm (ký 12.12.2022) chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ 1.1.2023 cũng như hoãn thi hành đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT. Đồng thời, hoãn thi hành việc thành lập Hội đồng sáng lập do ông Hải đứng đầu trước đó. Nghị quyết cũng thông qua hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu; hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức vụ chủ tịch HĐQT.

Mới đây, ông Nguyễn Công Phú và một số thành viên HĐQT độc lập đã tiết lộ nhiều thông tin nội bộ của Tập đoàn Hòa Bình. Ngay sau đó, Hòa Bình đã có Thông cáo báo chí bác bỏ các thông tin này và tuyên bố sẽ khởi kiện nhóm ông Phú. Và mới nhất là yêu cầu Đại hội đồng cổ đông bất thường của ông Lê Viết Hải với nhiều nội dung, đặc biệt là miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Quản trị.