Ông Lã Quý Hiển từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị FLC

Ông Lã Quý Hiển từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị FLC

Sau khi ông Lã Quý Hiển từ nhiệm, Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn FLC chỉ còn lại 2 thành viên.

Công ty CP Tập đoàn FLC thông báo đã nhận được đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Lã Quý Hiển vào ngày 22/6. HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn FLC thông qua việc chính thức miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lã Quý Hiển tại cuộc họp gần nhất.

Được biết, ông Hiển là thành viên HĐQT của Tập đoàn FLC từ tháng 6/2019. Trước đó, ông Hiển từng làm Trưởng Ban Tài chính - Kế toán của Tập đoàn FLC, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý quỹ Hợp lực. Từ tháng 6/2017 đến nay, ông Hiển là Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC.

Đại hội cổ đông bất thường lần 1 của FLC được tổ chức vào ngày 10/6 nhưng bất thành do không đủ cổ đông tham dự. Theo dự kiến vào ngày 2/7, FLC sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 để bầu bổ sung nhân sự vào HĐQT và Ban Kiểm soát. Nếu đại hội ngày 2.7 tới đây phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lã Quý Hiển, thì HĐQT của FLC sẽ chỉ còn lại hai người là ông Đặng Tất Thắng (Chủ tịch) và bà Bùi Hải Huyền (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc).

HĐQT của Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban đầu có 5 người. Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã bị bắt tạm giam vào ngày 29/3 với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Sau đó, Phó chủ tịch HĐQT Hương Trần Kiều Dung cũng bị bắt tạm giam với cáo buộc giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán.

Ban Kiểm soát của Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban đầu có ba người nhưng cả ba đều đã xin từ nhiệm sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam.