Ông Đỗ Quang Vinh mua 6 triệu cổ phiếu SHS

Ông Đỗ Quang Vinh mua 6 triệu cổ phiếu SHS

Thông tin công bố cho thấy, cậu cả nhà bầu Hiển là Đỗ Quang Vinh mua 6 triệu cổ phiếu SHS còn dư trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Chứng khoán SHS.

Trong tháng 4, Chứng khoán SHS thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá 12.000 đồng/cp. Số lượng cổ phần chào bán tương ứng là 325,2 triệu cp. Kết quả là, số lượng cổ phần được nhà đầu tư đặt mua gần 294,4 triệu cp, tương đương 90,5% khối lượng chào bán.

do_quang_vinh

Với gần 30,9 triệu cổ phiếu còn dư Chứng khoán SHS lên kế hoạch phân phối cho 22 cá nhân với giá 12.000 đồng/cp. Ngày 26/5, Chứng khoán SHS ban hành quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết trên trên và thời hạn nộp tiền là ngày 31/5.

Theo danh sách được công bố, ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Chứng khoán SHS được mua nhiều nhất với 6 triệu cổ phần. Các cá nhân mua hàng triệu cổ phiếu còn có ông Trần Tấn Hồng Cương (5 triệu cp), ông Cao Trường Sơn (3 triệu cp), ông Ngô Văn Minh (3,5 triệu cp), ông Vũ Trung Thành (3 triệu cp), ông Nguyễn Xuân Cường (1,5 triệu cp), cùng loạt cá nhân khác.

Cổ phiếu được mua trong thời phát hành lần này thấp hơn 33% so với thị giá trên sàn của cổ phiếu SHS nhưng bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm.

Ông Đỗ Quang Vinh, con trai ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ngân hàng SHB, được bầu làm Chủ tịch Chứng khoán SHS cuối tháng 4. Ngoài ra, Vinh còn là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Số Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), ông Đỗ Quang Vinh đồng thời là Chủ tịch HĐQT của SHS và Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên SHB Finance.