Ông Đỗ Quang Hiển rời ghế Chủ tịch chứng khoán SHS

Ông Đỗ Quang Hiển rời ghế Chủ tịch chứng khoán SHS

Sáng 27/4, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán SHS đã làm đơn xin từ nhiệm.

Phát biểu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Chứng khoán SHS (SHS) vào chiều 27/4, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) cho biết, sau khi được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), ông đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tại một số đơn vị như SHS, T&T Group, BSH để đảm bảo quy định tại điều 34 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Các tổ chức tín dụng.

do_quang_hien

Theo quy định hiện nay, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc một tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Mặc dù rời ghế chủ tịch, nhưng bầu Hiển khẳng định luôn đồng hành với các cổ đông và với sự phát triển của SHS, đồng thời bày tỏ cảm ơn cổ đông đã ủng hộ HĐQT và SHS trong suốt hành trình phát triển.

Đại hội đã bầu 5 thành viên ban kiểm soát, gồm ông Đỗ Quang Vinh, ông Vũ Đức Tiến, ông Lê Đăng Khoa, bà Nguyễn Diệu Trinh và ông Lưu Danh Đức.

Ông Đỗ Quang Vinh là con trai bầu Hiển. Ông Vinh sinh năm 1989, đang đảm nhận các chức vụ Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc SHB và Phó chủ tịch Hội đồng thành viên SHB Finance.

Ông Vinh còn có thời gian giữ vị trí Giám đốc bộ phận Đầu tư tài chính quốc tế của T&T Group, Giám đốc điều hành T&T tại Mỹ, Phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ của SHB.

T&T Group hiện là cổ đông lớn duy nhất của SHS với số lượng cổ phần nắm giữ là 18,2 triệu đơn vị, tương đương 5,6% vốn điều lệ. Còn lại, cơ cấu cổ đông của SHS có các nhà đầu tư nước ngoài (nắm giữ 8,26% vốn) và nhà đầu tư trong nước khác (nắm 86,14% vốn).

SHS có gần 32.100 cổ đông, trong đó đến 31.865 cổ đông là các cá nhân trong nước đang nắm giữ phần vốn tương đương 85,28% vốn điều lệ.