OCB tăng vốn lên 17.884 tỷ đồng

OCB tăng vốn lên 17.884 tỷ đồng

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ hơn 13.698 tỷ đồng lên mức tối đa hơn 17.884 tỷ đồng, thuộc nhóm nhà băng có quy mô lớn.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cho biết sẽ tăng vốn điều lệ năm 2022 thêm 4.127 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Khối lượng phát hành tương ứng gần 413 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ thực hiện 30% (cổ đông cứ sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 3 cổ phiếu mới).

Phương án này sẽ được thực hiện sau khi OCB hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, ngân hàng này sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP và 882.341 cổ phiếu cho Ngân hàng Aozora (Nhật Bản).

Như vậy, sau khi hoàn tất các đợt phát hành nêu trên, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ hơn 13.698 tỷ đồng lên mức tối đa hơn 17.884 tỷ đồng, thuộc nhóm nhà băng có quy mô lớn.

6 tháng đầu năm 2022, OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 20% lên 3.372 tỷ. Tuy nhiên, chi phí hoạt động cao và lỗ từ đầu tư chứng khoán khiến ngân hàng chỉ còn lãi trước thuế 1.739 tỷ đồng. Con số lợi nhuận này giảm 35% so với cùng kỳ và hoàn thành 24% kế hoạch cả năm.