OCB tăng vốn điều lệ lên 17,885 tỷ đồng, thù lao HĐQT gần 50 tỷ đồng

OCB tăng vốn điều lệ lên 17,885 tỷ đồng, thù lao HĐQT gần 50 tỷ đồng

Mức thù lao cho HĐQT và BKS được OCB đề xuất cho năm 2022 tối đa 49.77 tỷ đồng, tương đương 0.7% lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch dự kiến.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 với kế hoạch kinh doanh năm 2022 tăng trưởng so với năm trước, cũng như kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Theo đó, OCB đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 29% so với năm trước, đạt 7,110 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tại thời điểm cuối năm 2022 tăng 25% so với đầu năm, lên mức 230,112 tỷ đồng,. Huy động thị trường 1 và dư nợ thị trường 1 lần lượt tăng 23% và 25%. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát dưới 1%.

ngan_hang_ocb_la_ngan_hang_gi

HĐQT nhà băng này cũng sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2022 thêm 4,186 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 412 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 30%. Như vậu, nếu tăng vốn thành công, OCB sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 13,699 tỷ đồng hiện tại lên 17,885 tỷ đồng.

Trong năm 2022, mức thù lao cho HĐQT và BKS được đề xuất là 49.77 tỷ đồng, tương đương 0.7% lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch dự kiến.

Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên 2022 của OCB được tổ chức vào ngày 23/04/2022.